Schwalbe bnb AV19+AP Air Plus 29 x 2.10 – 2.60 av 40mm